Условия за ползване

Използването на уебсайта предполага пълно и безусловно приемане на споменатите термини, които се отнасят до цялото съдържание. Сайтът прави всичко възможно, за да се гарантира, че информацията и съдържанието на сайта, за да се регулира от коректност, точност, пълнота, адекватност, яснота, достъпност и актуалност, но не гарантира и не носи отговорност за постигане на съществуването на тези елементи. В никакъв случай, включително такива небрежност, Уебсайтът не носи отговорност за каквито и да е повреди, които могат да бъдат причинени на потребителя / посетителя на уебсайта поради използването му.

Информацията и другите данни могат да съдържат общи описания на техническите възможности на отделни продукти или услуги, които в някои случаи може да не са налични (например поради промени в продуктите). Поради това изискваното изпълнение и характеристиките на продукта или услугата ще бъдат взаимно договорени във всеки един момент по време на покупката. Потребителят / посетителят е единствено отговорен за използването, оценката, оценката и използването на предоставената информация.

Всеки бизнес или други решения, взети на тази информация е единствено отговорност на потребителя / посетител и на сайта не е длъжен да покрият загуби или обезщетение или от използването на информацията, предоставена чрез уебсайта.

Потребителят / посетителят е отговорен за достъпа до услугите на уебсайта и съответният достъп може да изисква заплащане на такси на трети лица (напр. Доставчици на интернет услуги, интернет таксуване). Потребителят / посетителят е единствено отговорен за плащането на съответните такси. Също така, потребителят / посетителят е единствено отговорен за личното си оборудване с необходимите технологични средства, които му позволяват достъп до услугите на уебсайта.

Връзки (линкове) към интернет страници и уебсайтове на трети страни чрез сайта може да се даде възможност на потребителите / посетителите diodefontai чрез специални връзки (линкове, хипервръзки, банери) до уеб страници или сайтове (уебсайтове) на трети лица, съдържанието на отговорност на тези лица.

Сайтът не гарантира тяхната наличност и не подкрепя нито носи отговорност за съдържанието, коректността, законосъобразността, пълнотата, навременността и точността на информацията, нито за качеството и свойствата на продуктите и услугите, които се предлагат от тези лица чрез по-горе уебсайтове или уебсайтове.

Сайтът не носи отговорност за предаването на потребителите / посетителите с други продукти или услуги, които могат да се рекламира на сайта на всяка търговска сделка, която може да възникне от връзката между тях.

Съдържанието на сайта (информационни материали от всякакъв вид, данни, графики, търговски марки, търговски имена, фирмени знаци и т.н.) е собственост на сайта или на неговите носители на права, която е защитена от разпоредбите на гръцкото и европейското законодателство. Всяко възпроизвеждане, предаване, прехвърляне, възпроизвеждане, разпространение, представяне, свързващи, зареждане (изтегляне) или по друг начин използва, изцяло или частично, на съдържанието на уеб сайт по никакъв начин или средство за търговски или други цели, без предварителното писмено разрешение ,

С изключение на случаите на спестяване на едно копие на част от съдържанието в обикновен персонален компютър за лично и не е публична или търговска употреба и без заличаване на обозначението за произход на сайта, без това да повлияе по никакъв начин на интелектуалеца и права индустриална собственост.

Интернет не е сигурна среда и на интернет страницата не гарантира, че функциите, ще бъде непрекъсната или без каквито и да било грешки и вируси и не носи отговорност за загуба на данни или друга повреда на потребителя / посетителски или на трети лица, независимо дали се дължат за използване / копие / изтегляне или разваляне или заразяване на вируси или други неразрешени интервенции на трети страни в файлове и информация, достъпни чрез уебсайта. Потребителят / посетителят е единствено отговорен за защитата на системата си от вируси.

Сайтът си запазва правото да променя по всяко време настоящите условия и съдържанието на сайта, потребителите / посетителите се изисква всеки път, за да се провери за евентуални промени и ако те продължат да се възползват от интернет страницата ще се считат за приети измененията.

Сайтът може да използва бисквитки, за да се определи посетител / потребител на определени услуги и страници. Сайтът и свързаните приложения използват „бисквитки“.
Бисквитката е файл, който съдържа идентификационен код (последователност от цифри и букви), които се изпращат от сървър в браузър, където се съхранява. Всеки път, когато браузърът някоя от страниците на сървъра, той се изпраща обратно към него и идентификационен код.

Приложимо право и други условия.
Тези правила и условия на сайта, както и всички промени в тях се уреждат от гръцкото право, правото на Европейския съюз и международните договори. Никакво изменение на сроковете и условията за ползване на сайта няма да бъдат разглеждани, освен ако изразено в писмена форма и да се включат в този документ.

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will usually be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. IP anonymizing is activated on this website, which means that your IP address is masked by Google within member states of the European Union or other member states of the European Economic Area prior to transmission. Only in exceptional cases the full IP address will be transmitted to a Google server in the United States and masked there. On behalf of the operator of this website Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity and providing other services relating to website activity and internet usage to the website operator. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also prevent the transmission of data (incl. your IP address) generated by the cookie on you usage of this website to Google by downloading and installing a browser plugin available under the following link: Google optout

UA-39166255-1